Föreläsningar

KOPPLA BORT AUTOPILOTEN

Vad normkritisk pedagogik är och varför det är viktigt.

Tidsåtgång: 1-2 timmar

DANS I FÖRSKOLAN – VAD, HUR, VARFÖR?

Handfasta förslag som gör dans i förskolan meningsfull.

Tidsåtgång: 45-60 minuter