DANS I FÖRSKOLAN: VAD, HUR, VARFÖR?

Föreläsning med handfasta förslag som gör dans i förskolan meningsfullt. Åhörarna får reflektera över vad de vill att dans i förskolan ska vara och hur de kan använda sig av dans, kropp, rum och rörelser som estetiska verktyg i förskolan. Föreläsningen ger dessutom en sammanfattning av vad forskningen säger på området.

Målgrupp: Personal i förskolan, förskollärarstudenter och andra berörda
Tidsåtgång:
 45-60 minuter

Föreläsningen kan kompletteras av praktiska workshops.

Priser (inklusive moms)

Föreläsning: 10750 sek
Halvdagsutbildning (föreläsning + workshop): 12375 sek
Heldagsutbildning (föreläsning + workshops): 16500 sek