Scen

Dance like nobody’s watching

En dansare dyker plötsligt upp där du minst anar det. Dansaren, med förbundna ögon och hörlurar, verkar obekymrad av att vara helt utlämnad åt förbipasserandes blickar. Dance like nobody’s watching är en serie korta solon till varierande musik, som undersöker ensamheten i en folksamling, tilliten i otrygga miljöer samt vad som händer om en inte kan se att andra ser en.

Tid 20 minuter

Scenrum Offentlig miljö

Syntes

Syntes är ett platsspecifikt solo om att se, synas och bli sedd. En varelse dyker upp och rör sig genom din vardagsmiljö. Vem är hon? Vad är hon? Vad ser hon? Vem ser henne? Vem tittar egentligen på vem? Vad kan en blick få henne att göra? Vad kan hennes blick få dig att göra?

Tid 20 minuter

Scenrum Skyltfönster

Översköljd

Suggestiv rörelse upprepas, upprepas, upprepas, tills du plötsligt märker att en liten förändring måste ha skett. En förskjutning i tajmingen, en rubbning i balansen. Så ger violan upp ett hjärtskärande gnyende. Dansarna flämtar. Är de på väg att drunkna? Vem är det som trycker ner dem under vattenytan? Översköljd är en trio om att vara fast i en struktur, att inte kunna välja sitt eget liv och att inte vara den som bestämmer över sin egen kropp.

Tid 8 minuter

Scenrum Tittskåp