Scenkonst – barn


Nära havet

En lekfull upptäcktsresa från strandkanten och ända ner i havets djup. Vågor som rullar, vatten som stänker, vindens fladder, stora och små varelser som rör sig i och nära vattnet. Varje person i publiken väljer själv hur mycket hen vill dansa med. Med originalmusik av Jacob Gustavsson. Ålder: 2-3 år. Tid: 30 min

Trolleri går vilse

En danssaga om att gå vilse, be om hjälp och hitta hem. Djur och deras olika ljud leder lilla trollet Trolleri genom skogen i sökandet efter de stora trollen. Publiken hjälper till att berätta sagan med sina kroppar. Med originalmusik av och med Andreya Ek Frisk. Ålder: 4-6 år. Tid: 30 min.