Skapande skola

Dans dans dans!

Utställning + interaktiv visning skolår 8-9 + gymnasiet

Sörmlands museums utställning Dans dans dans handlar om de många sätt som dans och dansande kan användas på: vad som går att känna, berätta eller förändra genom att dansa. Vad säger du genom dansen? Vad säger dansen om samhället? Ämnen som historia, samhälle, genus, klass, konvention och kulturarv tas upp med ett normkritiskt perspektiv.

Den interaktiva visningen är utformad för grundskolans senare del (år 6-9), men fungerar även i andra grupper, till exempel gymnasieklasser, personalgrupper eller museibesökare i blandade åldrar. Interaktiv visning innebär att alla deltagare får titta på dans, prova dans och prata om dans med utställningen som utgångspunkt. Var och en deltar efter egen förmåga, alla kroppar är välkomna.

Metodutveckling för interaktiv visning av utställningen är gjord av Waileth & Bardon på uppdrag av Sörmlands museum.

Den demokratiska ringen

Dans och berättande på allas villkor skolår F-9

Vi dansar, lär oss steg och hittar på egna. I ringen syns alla och ingen sitter framför eller bakom. Därför är det demokratiskt, alla får plats. Musik, dans och diskussion varvas kring frågor om plats, status, att höras och synas. Vem som helst kan ta ett steg in i ringen och bli solist – vågar du? Hur gör man för att våga?

Skriftligt metodmaterial ingår.

Jag – min kropp

Skelett, blodomlopp och bindväv – hur hänger vi ihop? skolår 3-9

Med utgångspunkt i styrdokumenten undersöks anatomiska begrepp genom dans och diskussion. Genom rörelse och beröring blir kroppens anatomi tydlig.