Utbildning

Ledarutbildning

Heldagsutbildningar för aktiva och blivande dansledare i frivillig verksamhet. Praktiska övningar blandas med diskussion och teorigenomgångar. Exempel på teman:

  • Ledarskap
  • Planering
  • Musik till dans
  • Anatomi och träningslära
  • Barn – anatomi, motorik och träning
  • Sittdans för äldre
  • Locka fram kreativitet – att leda övningar i improvisation och komposition
  • Komposition – att koreografera för sal och scen
  • Dans och genus
  • Bedömning och korrigeringar

Målgrupp: studieförbund, privata dansskolor, idrottsföreningar och liknande

Normkritik genom rörelse

Kroppsliga övningar och lekar varvas med verbal diskussion.

Tidsåtgång: halvdag eller heldag

Målgrupp: arbetsplatser, universitet och högskolor

Normkritik genom rörelse för lärare och lärarstudenter

Kroppsliga övningar och lekar varvas med verbal diskussion med fokus på didaktik och förskolans, grundskolans och/eller gymnasieskolans undervisning.

Tidsåtgång: minst halvdag