Våra villkor

I enlighet med Teaterförbundets rekommendationer

Bokning

Bokningar görs via mejl till boka(at)wailethbardon.se. Skriv i mejlet vad du är intresserad av att boka, när du vill boka och hur vi bäst håller kontakt med dig. Vi återkommer så fort vi kan med ett kostnadsförslag. Så snart vi kommit överens om datum och pris skriver vi ett avtal. Bokningen är klar och bindande när avtalet är undertecknat av båda parter.

Avbokning

Avbeställning av uppdraget kan endast ske om vi har kommit överens om detta i samband med att vi skrev avtalet.

Betalning

Efter genomfört uppdrag skickar vi faktura. Ersättning för uppdraget måste betalas på avtalad förfallodag eller senast tio dagar efter fakturadatum. Vi är godkända för F-skatt.

Arbetsmiljö

Det är uppdragsgivarens ansvar att uppdraget genomförs i en god och säker arbetsmiljö enligt de lagar, förordningar och föreskrifter som finns på arbetsmiljöområdet. I samband med bokningen kommer vi ange vilka lokalbehov vi har för det aktuella uppdraget. Om de arbetsmiljömässiga förutsättningarna ändras är det inte säkert att vi kan genomföra uppdraget.