Våra villkor

I enlighet med Teaterförbundets rekommendationer

Bokning

Om du vill boka oss för framträdande, workshop, föreläsning eller annat uppdrag fyller du i vårt bokningsformulär. Där har du möjlighet att välja mellan våra olika koncept och/eller lämna önskemål om skräddarsydda varianter utifrån din verksamhets behov. När vi har mottagit din bokningsförfrågan skickar vi en offert. Så snart vi har kommit överens om koncept och pris skickar vi ett avtal till dig. När båda parter har undertecknat avtalet är bokningen klar och avtalet bindande för båda parter.

Avbokning

Avbeställning av uppdraget kan endast ske om vi har kommit överens om detta i samband med att vi skrev avtalet.

Betalning

Efter genomfört uppdrag skickar vi faktura. Ersättning för uppdraget måste betalas på avtalad förfallodag eller senast tio dagar efter fakturadatum. Vi är godkända för F-skatt.

Arbetsmiljö

Det är uppdragsgivarens ansvar att uppdraget genomförs i en god och säker arbetsmiljö enligt de lagar, förordningar och föreskrifter som finns på arbetsmiljöområdet. I samband med bokningen kommer vi ange vilka lokalbehov vi har för det aktuella uppdraget. Om de arbetsmiljömässiga förutsättningarna ändras är det inte säkert att vi kan genomföra uppdraget.