VÄRDEGRUND GENOM RÖRELSE

Praktiska workshops för gymnasieelever och deras lärare med fokus på blickar, gränser och rörelsekvaliteter. Genom att lekfullt och prestigelöst öva på att uttrycka sig med kroppen, tolka andras signaler och prova olika blickar skapas förutsättningar för att överföra sådana kompetenser till sin vardag. Att utforska olika rörelsekvaliteter ger alla deltagare möjlighet att i sin kropp få uppleva sätt att röra sig som kanske ligger utanför de förväntningar som finns på individen utifrån kön, klass, ålder och funktionalitet. Dansrummet blir en metafor för samhället.

Priser (inklusive moms)

Halvdagsutbildning: 12375 sek
Heldagsutbildning: 16500 sek

Möjlighet finns att boka flera halvdagar eller att dela upp en halvdag på två grupper, som då får 90-100 min var. Vid bokning av flera tillfällen blir priset per tillfälle lägre. Kontakta oss för offert!