Workshops

Dans & politik

Dans & politik är rubriken på en serie danshistoriska workshops, där kroppsliga upplevelser av historiska danser varvas med samtal och diskussion, som kopplar historien till vår samtid. Exempel på teman:

  • Dans & politik i början av ett århundrade – 1900-talets första femton år jämförs med 2000-talets dito
  • Dans & politik i ett totalitärt Europa – utvecklingen som ledde fram till andra världskriget jämförs med utvecklingen i dagens Europa
  • Från slaveri till Broadway: afroamerikansk dans & politik
  • Eurocentrism i dans & politik – konsekvenser av att europeiska ideal utgör normen överallt synliggörs och strategier för antirasistiskt interkulturellt arbete genom dans prövas

Intensive Awareness

Intensiv medvetenhet – intensive awareness – är vad som händer, när vi applicerar waibarprinciper på kontaktimprovisation. Det är ett sätt att praktisera kontaktimpro, som riktar uppmärksamheten mot vad som pågår inuti en själv såväl som i rummet runt omkring. Det handlar om att dansa med tydlighet och lätthet, känna sig själv och respektera andra. Vi når intensiv medvetenhet genom att arbeta med olika aspekter separat, som rumslig medvetenhet, anatomisk medvetenhet, medvetenhet om trygghet och säkerhet, medvetenhet om tyngd och musikalisk medvetenhet. Det handlar om att bli vän med sig själv och sin förmåga att göra val liksom med rummet och gravitationen. Och framför allt är det roligt!

En Intensive Awareness-workshop kan innehålla förflyttning i rummet, lekfulla solo-, duo-, trio- och gruppdanser, sökande efter rumsliga nivåer, plan och diagonaler, upptäckande av leder, muskler, bindväv och hud, förståelse för var en kropp slutar och en annan kropp börjar, dynamisk rörelse med lätthet, erkännande av att du är din kropp och att kroppen är du, erfarenhet av kroppen som primärt tryggt rum, utforskande av strategier för att skapa ett sekundärt tryggt rum för varandra, kunskapande om respekt för ens egna gränser och hur en vet var andra drar sina, utnyttjande av den egna vikten för att flytta andra och andras vikt för att själv bli flyttad, vilda push n’ pull-danser, undersökande av rörelsernas musikalitet, kontakt genom gemensam andning, gemensam rytm och gemensam musikalitet, användande av musiken som danspartner…

Trygga rum för dans (labb)

Ett av Waileth & Bardons främsta syften är att skapa trygga rum för dans. Vår idé om ett tryggt rum grundar sig på feministiska och normkritiska teorier. Idén till labbet Trygga rum för dans har vuxit fram ur samtal om erfarenheter av att ha blivit utsatt för skaderisk, nedsättande kommentarer, sexuella trakasserier och bristande respekt för ens identitet, men också positiva upplevelser av bekräftelse, gemenskap och frihet att vara sig själv och dansa sin egen dans. Labbet fokuserar främst på sociala dansgolv, men är oberoende av genre.

Begreppet labb innebär att vi i samtal och dans utforskar temat genom var och ens egna erfarenheter och reflektioner. Alla deltagare bidrar till innehållet och har möjlighet att påverka labbets riktning. Vi vill dock trycka på att det inte handlar om terapeutiska samtal, där var och en får berätta om jobbiga upplevelser, utan om ett praktiskt utforskande av konkreta strategier för att skapa trygghet för alla. Trygghet är en process, någonting som skapas kontinuerligt genom att vi gör oss medvetna om vad som skapar trygghet respektive otrygghet för olika personer i ett givet sammanhang samt att vi aldrig försöker släta över incidenter som skapar otrygghet.