Workshops

Dans & politik

Dans & politik är rubriken på en serie danshistoriska workshops, där kroppsliga upplevelser av historiska danser varvas med samtal och diskussion, som kopplar historien till vår samtid. Exempel på teman:

  • Dans & politik i början av ett århundrade – 1900-talets första femton år jämförs med 2000-talets dito
  • Dans & politik i ett totalitärt Europa – utvecklingen som ledde fram till andra världskriget jämförs med utvecklingen i dagens Europa
  • Från slaveri till Broadway: afroamerikansk dans & politik
  • Eurocentrism i dans & politik – konsekvenser av att europeiska ideal utgör normen överallt synliggörs och strategier för antirasistiskt interkulturellt arbete genom dans prövas

Tidsåtgång: 2-4 timmar per tema

Intensive Awareness

Kontaktimprovisation genom waibar. Exempel på teman:

  • Rumslig medvetenhet
  • Anatomisk medvetenhet
  • Medvetenhet om tyngd
  • Musikalisk medvetenhet

Tidsåtgång: 1-4 timmar per tema

Stereotyper kontra specifika bilder

Gestaltningsövningar inspirerade av Daniel Nagrins metod The specific image.

Tidsåtgång: 2-4 timmar

Trygga rum för dans

Labbliknande workshop med kroppsliga trygghetsövningar grundade i feministisk teori och normkritik.

Tidsåtgång: 2-4 timmar