KYRKODANS

”Vet ni inte att er kropp är ett tempel för den heliga anden, som ni har inom er och som ni har fått från Gud? /…/ Ära då Gud med er kropp.”

1 Kor 6:19-20

Gud skapade oss till mänskliga kroppar och vi dansar till Guds ära. Kroppen har förmåga att uttrycka allt det som kan vara svårt att sätta ord på: den rena glädjen över livet, den innersta smärtan och sorgen. Dansen blir en bön bortom orden.

Precis som kyrkomusik kan dans som konstform i kyrkorummet ta olika former och fylla olika funktioner: enskild bön, gemensam bön, ro och stillhet, glädje och fest. Dansen kan ske i gudstjänst eller som konsert.

Andra heliga rum

På samma sätt som med kyrkorummet arbetar vi med de rum som Gud skapat i naturen. Havet och skogen är viktiga platser för vår dans och bön. Skapelsen ger oss glimtar av Skaparen. Vårt förhållningssätt är detsamma i naturen som i kyrkorummet.

Aktuella föreställningar

Hemma i skogen en dansad bön för skogen. Premiär 2023. Bokningsbar till och med 2026. Mer info kommer snart.
I begynnelsen danskonsert med livemusik av slagverkaren Tina Quartey. Premiär 2022. Bokningsbar till och med 2026. Mer info >>

Offert och bokning

Mejla till boka@wailethbardon.se för att ställa frågor, begära offert eller boka en föreställning till din kyrka. Det är också möjligt att boka oss för dans i gudstjänst, mässa eller bönestund.