ÅRSKRÖNIKA 2020

Så är 2020 snart slut. Det är inte mycket som blivit som det var tänkt det här året, varken för oss eller för andra. För kulturarbetare i synnerhet har det varit ett hopplöst år med inställda gig och uteblivna inkomster. För Waileth & Bardon har det inneburit att vi har varit extra beroende av våra anställningsjobb, som vi redan tidigare har kompletterat vårt frilansande med. Men vi har trots allt även haft några uppdrag.

Det började bra i januari med att vi genomförde ett värdegrundsprojekt på gymnasieskolan Rytmus i Malmö, där vi arbetade med dans, blickar och kroppslig-rumslig interaktion för att synliggöra normer och strukturer. Emelie och Andreya spelade också vår barnföreställning Trolleri går vilse på en förskola i Malmö.

Troller i går vilse. Foto: Felicia Korman

Därefter gick det allt trögare. I februari och mars höll vi våra öppna rytmikjam på Musikhögskolan, men efter två gånger blev vi tvungna att ställa in resten av våren. Allt fler verksamheter stängde, distansundervisning infördes, vi fick inga gig och beslutade att inte arrangera någonting själva. Istället ägnade vi våren åt att göra framtidsplaner och förbereda för de två projekt vi fått finansiellt stöd för att genomföra under hösten.

Högst oväntat fick vi plötsligt en bokning! St Matteus kyrka i Malmö var djärva nog att arrangera sina sommarkonserter och en av dem blev Andas, som vi skapade redan inför förra sommaren tillsammans med folksångduon Lisa & Johan. Konserten blev av med en publikbegränsning på femtio personer och det var en välgörande upplevelse att få göra den i vår hemmakyrka.

Andas. Foto: Felicia Korman

Augusti var överhuvudtaget en intensiv månad. Den första veckan ägnade vi åt ett intensivt utforskande arbete tillsammans med våra danskollegor Aurora och Émélia från Effrontery, utan att ha något produktionskrav eller annat mål. Det var en riktig boost efter den tröga våren och världens bästa start på det kreativa arbete vi hade framför oss, som innefattade tre nya projektstarter. Först Second thought, där vi skulle utforska improvisation tillsammans med friformsrörelsejazzduon Medi Duo och textilkonstnären Sofia Kroon Walter, med stöd från Musikverket. Vi hade vår första arbetsdag i augusti och en work-in-progress-visning på Dansstationens Plattform. 

Sedan påbörjade vi repetitionerna av den nygamla barnföreställningen Nära havet tillsammans med vår husmusiker Andreya Ek Frisk, med stöd från Malmö Stad. Nära havet är en upptäcktsresa från strandkanten, ner till djuphavets botten och tillbaka upp igen. Med minimal budget och pressad tidplan skapade, repeterade och dokumenterade vi föreställningen på sammanlagt åtta arbetsdagar. I vår ursprungliga tidplan räknade vi med att spela femtio föreställningar, men såklart blev det inte en enda.

Nära havet. Foto: Felicia Korman

Precis i slutet av augusti satte också ett nytt läsprojekt igång med Malmö Stad förskoleförvaltningen. Återigen fick vi glädjen att dansläsa bilderböcker tillsammans med förskolebarn och deras personal. Precis som projektet Läs med mig, som vi deltog i förra hösten, innebar årets projekt kompetensutveckling för förskollärare och övrig personal i kombination med läsningar för barnen och kompetensutveckling för oss “kulturpedagoger” som arbetade i projektet. Så väl genomtänkt projekt med arbete på alla nivåer.

Läsprojektet upptog egentligen all vår frilanstid under hösten, men vi klämde ändå också in vår återkommande fristående kurs på Musikhögskolan, Normkritik genom rörelse. I år fick vi för första gången genomföra den på distans, vilket såklart innebar både hinder och möjligheter. Det har sina fördelar att undervisa på distans, men vi LÄNGTAR efter att dansa tillsammans med våra studenter och elever i ett och samma rum.

Detta tröga och svårarbetade år avslutades ändå på ett hoppfullt sätt med att vi beviljades stora ekonomiska stöd från både Region Skåne och Malmö Stad för vår nästa barnföreställning Vem är arg, som bygger på Stina Wirséns bilderbok med samma titel. Så nu vet vi – och ni – vad vi ska göra nästa år. Fortsätt följa oss på Facebook, Instagram och Youtube och håll tummarna, be en bön eller utför en ritual för ett friskare och öppnare 2021.

GOTT NYTT ÅR!