KYRKODANS

”Vet ni inte att er kropp är ett tempel för den heliga anden, som ni har inom er och som ni har fått från Gud? /…/ Ära då Gud med er kropp.”

1 Kor 6:19-20

Gud skapade oss till mänskliga kroppar och vi dansar till Guds ära. Kroppen har förmåga att uttrycka allt det som kan vara svårt att sätta ord på: den rena glädjen över livet, den innersta smärtan och sorgen. Dansen blir en bön bortom orden.

Precis som kyrkomusik kan dans som konstform i kyrkorummet ta olika former och fylla olika funktioner: enskild bön, gemensam bön, ro och stillhet, glädje och fest. Dansen kan ske i gudstjänst eller som konsert.

Andra heliga rum

På samma sätt som med kyrkorummet arbetar vi med de rum som Gud skapat i naturen. Havet och skogen är viktiga platser för vår dans bön. Skapelsen ger oss glimtar av Skaparen. Vårt förhållningssätt är detsamma i naturen som i kyrkorummet.

Föreställningar och film

Andas danskonsert med livemusik av folksångduon Lisa & Johan. Premiär 2019. Bokningsbar sommaren 2022. Mer info >>
Djupen ljuder två dansfilmer inspelade i skånsk natur. Produktionsår 2019. Bokningsbar hela 2022. Mer info >>
I begynnelsen danskonsert med livemusik av slagverkaren Tina Quartey. Premiär 2022. Bokningsbar hela 2023. Mer info >>
Nära havet dans- och musikföreställning för barn 2-8 år. Premiär 2020. Bokningsbar 2023. Mer info >>
Trolleri går vilse dans- och musikföreställning för barn 4-7 år. Premiär 2023. Bokningsbar hösten 2023 och hela 2024. Mer info >>

Offert och bokning

Mejla till boka@wailethbardon.se för att ställa frågor, begära offert eller boka en föreställning till din kyrka.