Biografi

Skapa för scen, skapa för klassrum, framträda, undervisa, studera, politisk aktivism, religiös tillbedjan, filosofiska samtal – allt är del av samma konstnärliga process. Det ena kan inte skiljas från det andra. Waileth & Bardon besitter en bred blandning av kompetenser och influenser, med västafrikanska danser, europeisk nutida dans, rytmik, feministisk teori och normkritik som de mest signifikanta. Duon består av Elin Waileth, utbildad musiklärare, och Emelie Bardon, utbildad danslärare och teatervetare, båda med intresse för att integrera konstarter och samhällsanalys. Sedan de började arbeta tillsammans 2013 har de haft ambitionen att skapa trygga rum för dans, musik och diskussion i sin egen studio Moderna Dansstudion i Malmö såväl som på universitet, muséer, festivaler och skolor, i Sverige och internationellt.

Waileth & Bardon har arbetat både på och av scen samt med film i samarbete med kompetenta musiker, filmskapare och koreografer som Pernille Mejer, Rumiko Otsuka, Andrea Ek Frisk och Fredrik Tillberg. De har också bjudits in att dela med sig av sitt kunnande vid såväl internationella festivaler som Dance Bridges Festival i Kolkata, Indien, och Abundance i Karlstad, som akademiska sammanhang som forskarkonferenser om estetiska lärprocesser samt lärarutbildningen vid flera svenska högskolor.

Waileth & Bardon ser den kreativa processen som en flod, som de har möjlighet att stiga – eller dyka – ner i. När de skapar nytt material försöker de följa flodens strömmar snarare än att bygga dammar och slussar för att rikta om floden efter deras intentioner. Floden har redan lett dem till många intressanta platser, både geografiskt och konstnärligt. Varje kroppslig erfarenhet stannar kvar i kroppen och kommer att manifesteras i hur en person rör sig. Waileth & Bardon välkomnar alla sådana manifestationer och använder improvisation, inte som ett verktyg för att skapa nya rörelser, utan som ett verktyg för reflektion. Detta verktyg har visat sig vara mycket fruktbart i arbete med dansare från skiftande genrer och kulturella bakgrunder. Ett annat verktyg Waileth & Bardon använder är instrålning (i motsats till utstrålning). Instrålning innebär att vara öppen för impulser från musiken, publiken och själva rummet. Istället för att dansaren fokuserar på hur hen ses, så fokuserar hen på vad hen ser, hör och upplever med sina sinnen. Båda verktygen möjliggör spontanitet och fullständig närvaro på scenen. Emma Goldman har sagt att det inte är hennes revolution, om hon inte kan dansa till den. Waileth & Bardon säger: dansa till revolutionen!