BIOGRAFI

Waileth & Bardon är en Malmöbaserad dansduo, som arbetar under parollen dans som konstform och kunskapsområde och har ambitionen att skapa trygga rum för dans, musik och diskussion. Elin Waileth (f 1985) och Emelie Bardon (f 1983) har båda vuxit upp i Småland, men möttes i en dansstudio i Malmö 2013 och har sedan dess utvecklat sitt samarbete i en mängd projekt inom fälten kultur och utbildning. Duons styrka ligger i de två dansarnas vitt skilda rörelsebakgrunder – Elin Waileth är specialiserad i västafrikanska neotraditionella och nutida danser och Emelie Bardon i europeisk modern och nutida dans – som binds samman av en gemensam syn på dans och musik som en helhet kombinerat med ett feministiskt och normkritiskt perspektiv. Tillsammans har Waileth & Bardon utvecklat waibar, en improvisationsbaserad metod och teknik, där varje dansares alla erfarenheter välkomnas och reflekteras, vilket har visat sig fruktbart för att locka fram det bästa hos såväl Elin och Emelie själva som de elever, studenter och professionella de möter i olika sammanhang. Under Waileth & Bardons resor till Indien, Senegal och Sydafrika samt i multikulturella sammanhang i Sverige har waibar kommit att bli ett användbart verktyg för att arbeta antirasistiskt och antihierarkiskt med ett avkolonialiserande av dans och kropp. Waileth & Bardon har framträtt på festivaler, i kyrkor, på scener, filmdukar och förskolor samt undervisat alla åldrar i alla tänkbara sammanhang från förskola till universitet och forskarkonferenser både i Sverige och internationellt. Allt är del i samma konstnärliga process.