DANSLÄSNING

Sedan 2019 arbetar vi med dansläsning av bilderböcker i förskolan. Att dansläsa innebär att läsa med hela kroppen – och att lyssna med hela kroppen. Rörelser och musik ger böckerna liv. Karaktärer och känslor tar plats i rummet. Läslusten väcks och förståelsen för berättelsen fördjupas samtidigt som barnen övar rumsuppfattning, kroppsuppfattning och musikalitet.

Dansläsning kan bokas av förskolor och bibliotek. När du bokar dansläsning kan du välja en bok från listan nedan eller själv föreslå en bok som passar de teman ni arbetar med på förskolan just nu. Om du har ett tema kan vi också föreslå böcker.

Så här går det till

  1. Ni väljer en bok.
  2. Vi läser boken, väljer ut musik och skapar ett rörelsematerial.
  3. Vi träffar de vuxna som kommer vara delaktiga i dansläsningen (vanligen personalen på förskolan eller biblioteket, men det kan även vara vårdnadshavare, chefer, politiker m.fl.) vid ett tillfälle och dansläser boken med dem.
  4. Ni läser boken tillsammans med barnen så som ni brukar läsa (gäller främst förskolor).
  5. Vi träffar barnen och dansläser boken tillsammans med dem vid ett eller flera tillfällen. Med de små barnen (upp till 3 år) läser vi alltid två gånger vid samma tillfälle. Med de större barnen (4-5 år) läser vi boken en gång per tillfälle.

Exempel på böcker som vi arbetat med

Vem är arg? av Stina Wirsén
Lilla Kotten får besök av Lena Andersson
Max och Maja: den nya vännen av Axel Scheffler
Den lilla trädgårdsmästaren av Emily Hughes
Rulla, rulla lilla nystan av Åsa Nordström
Kurran och pigan räddar en liten av Lisa Moroni

Föreställningar kopplade till dansläsning

Vem är arg? dansföreställning baserad på Stina Wirséns bilderbok. Premiär 2021. Bokningsbar till och med juni 2024. Målgrupp: 2-3 år. Mer info >>
Trolleri går vilse dans- och musiksaga med tillhörande bilderbok. Premiär 2023. Bokningsbar till och med 2026. Målgrupp: 4-7 år. Mer info >>

Offert och bokning

Mejla till boka@wailethbardon.se för att ställa frågor, begära offert eller boka dansläsning till din förskola eller ditt bibliotek.

Waileth & Bardon är kopplade till Bokstart Skåne.